ویژگی های کاربردی اپلیکیشن دکترجان ( ویژه پرستاران )


🌺 ارائه خدمات مشاوره پرستاری و پرستاری حضوری با اخذ هزینه
🌺ارائه خدمات پرستاری خصوصی به بیماران خارجی در سامانه توریسم سلامت
🌺 امکان جستجوی تجهیزات پرستاری در داروخانه های نزدیک درمانگاه ها و بیمارستان های اطراف
ا🌺رائه خدمات پرستاری خصوصی به بیماران درمانگاه ها و بیمارستان های اطراف با اخذ هزینه
🌺اخذ درخواست های پرستاری خصوصی از درمانگاه ها و بیمارستان های اطراف
🌺 درخواست مشاوره پزشکی هنگام ارائه خدمات پرستاری
🌺پاسخگویی به بیماران در زمان های آزاد
🌺نمایش کلیه جزئیات پرونده بیمار
🌺 مشاوره رایگان برای کنترل بحران کرونا و تسهیل ارائه خدمات پرستاری
🌺انجام خدمات پرستاری درمانی و پرستاری نگهداری در منزل و یا بیمارستان
🌺 سامانه کاملا قانونی با مجوزهای نماد اعتماد الکترونیک و مالکیت معنوی قوه قضائیه
🌺 قابل دانلود از سایت رسمی و یا مرجع قانونی کافه بازار


Scroll to Top